DZIAŁKI na sprzedaż – szablon do Elementora

  • Przeznaczenie terenu – zabudowa mieszkalna jednorodzinna
  • Zasady zagospodarowania terenu: dopuszcza się na jednej działce lokalizację wyłącznie jednego domu mieszkalnego, wolnostojącego oraz garażu
  • Zakazuje się dzielenia terenu na mniejsze działki
  • Łączna powierzchnia zabudowy nie może przekraczać 30% powierzchni działki budowlanej
  • Powierzchnia biologicznie czynna min 60% powierzchni działki budowlanej
  • Woda –  zgodnie z MPZP planowana jest rozbudowa sieci wodociągowej, na dzień dzisiejszy –  ujęcie własne
  • Kanalizacja – zgodnie z MPZP planowana jest rozbudowa sieci kanalizacyjnej, na dzień dzisiejszy – szambo
  • Prąd – potwierdzona pisemnie możliwość uzyskania warunków przyłączeniowych

Powierzchnia działek: od 840 m2 do 2 250 m2

Łączna ilość działek - 121. Możliwość kupienia pojedyńczych działek lub całości.

działki w Tylkowie

Doskonała inwestycja, 121 działek budowlanych na Mazurach – możliwość kupienia całości lub pojedyńczo